Letná univerzita KU je otvorená pre záujemcov, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:

  • sú študentmi stredných škôl,
  • v čase prihlasovania majú najmenej 17 rokov,
  • majú písomný súhlas rodiča/zákonného zástupcu s účasťou na letnej univerzite

Uchádzači musia do konca mája vyplniť online prihlasovací formulár a pripojiť sken písomného súhlasu rodiča/zákonného zástupcu (originál je potrebné priniesť na podujatie). Počet účastníkov je limitovaný (20 študentov), takže organizátor si vyhradzuje právo vybrať najvhodnejších uchádzačov na základe vyplneného formulára a uvedenej motivácie. Záujemcovia budú emailom informovaní o rozhodnutí a vybraní študenti dostanú detailnejšie informácie o programe. V prípade záujmu nás kontaktujte: filozoficka.fakulta.ku.rk@gmail.com alebo 0918722036.